7uslugi_lewy_box
7uslugi_prawy_box

Mediacje

Oferujemy pomoc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów (spory cywilne, rodzinne). Celem każdej mediacji jest osiągniecie porozumienia i zawarcie ugody. 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Osiągnięcie porozumienia

Zawarcie ugody