POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie  się z poniższymi informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

SŁOWNIK POJĘĆ:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie;
 • serwis – strona internetowa www.annagiercarz.pl
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 

 

 1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

 

Anna Giercarz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Anna Giercarz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Ogrodowa 6/1, NIP: 973 067 71 68 zwana dalej Kancelarią.

 

 1. KANCELARIA, REALIZUJĄC SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH?

 

 1. Działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – osób współpracujących
  z Kancelarią w imieniu klienta/ kontrahenta).
 2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu wystawienia faktury.
 3. Odpowiedzi na przesłaną wiadomość poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO).
 5. Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), poprzez utrzymanie kontaktu
  w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dotyczących naszej działalności.
 7. Prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f). Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.
 8. Prowadzenia fanpage (Przyjazna Kancelaria Prawna) na Facebook Ireland LTD. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego fanpage’a jest przede wszystkim Facebook Ireland Ltd. – spółka, z którą możesz skontaktować się przez Internet, wypełniając formularz kontaktowy na stronie:

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586  lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Cele przetwarzania Twoich danych, podstawa prawna, kategorie danych osobowych i inne informacje wymagane przez RODO opisane są na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/. W zakresie, w jakim decydujemy o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych Administratorem Twoich danych osobowych jest również Kancelaria. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu należytego wykonywania umowy, jeśli taka z nami Cię wiążę oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Kancelaria, m.in. dostarczania aktualnych informacji o działalności kancelarii, marketing bezpośredni, prowadzenia statystyk związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na naszym fanpage, oceny zainteresowania usługami oraz treściami zamieszczanymi na fanpage oraz ulepszaniem jego zawartości. W związku z tym masz prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

 

 1. Umowy z kontrahentami – przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez Kancelarię zobowiązań wymagających przetwarzanie danych.
 2. Rozliczenia finansowe – przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku , w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego).

 

 1. KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

 

 1. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. księgowym, dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność.
 2. Organom Państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH:
 2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Kancelarię z wymogów prawa. Jeśli Państwa pracodawca lub inny podmiot wskazał Państwa jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z Kancelarią, dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).
 3. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

 

 1. Dostępu do danych osobowych; sprostowania  danych osobowych; usunięcia  danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przeniesienia.
 2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może zostać wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem jej wykorzystania przed cofnięciem).
 3. Wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
 5. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies,stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki Cookies,  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 6. Przetwarzanie plików cookies w serwisie ( art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane dotyczące każdej wizyty mogą być zbierane automatycznie. Dotyczy, to m.in. danych, tj. adres IP komputera, typ przeglądarki. Dodatkowo serwis może wykorzystywać ciasteczka (cookies).
 7. Korzystamy z identyfikacji adresu IP poprzez korzystanie z aplikacji www.bazo.io
 8. W celu udoskonalenia funkcjonalności Kancelaria oświadcza, że wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies będą wykorzystywane.
 9. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony internetowej.
 10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę internetową– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 11. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  w przeglądarce chrome
  w przeglądarce firefox
  w przeglądarce internet explorer
  w przeglądarce opera
  w przeglądarce safari
  w przeglądarce microsoft edge
 12. Kancelaria zbiera i przechowuje przy każdym odwiedzeniu strony przez jakąkolwiek osobę tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawierający informacje o połączeniu internetowym w celu wyświetlenia strony: adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu). Te dane dostępowe są zanonimizowane i są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług.
 13. Kancelaria może korzystać z usługi Google Maps dostarczanej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Powyższa usługa umożliwia wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie i korzystanie z funkcji mapy. Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że Usługobiorca wybrał odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto Google może otrzymywać informacje o aktualnej lokalizacji Usługobiorcy (takie jak sygnał GPS wysyłany przez telefon komórkowy) lub informacje określające przybliżoną lokalizację Usługobiorcy. Jeśli usługobiorca jest jednocześnie zalogowany do swojego konta w systemie Google, powyższe dane są bezpośrednio powiązane z tym kontem. Google przechowuje powyższe dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Usługobiorca ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z Google w celu skorzystania z tego prawa. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google, a także na temat  praw przysługujących Usługobiorcy w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 14. Kancelaria może korzystać w z tzw. wtyczek portali: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (wtyczka Youtube Video Plugin). Facebook i Instagram są obsługiwane przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Google+ i Youtube są obsługiwane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Firma Instagram jest obsługiwana przez Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest lub Youtube. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio od odpowiedniego dostawcy do przeglądarki i integrowana na stronie. Integrując wtyczki, dostawcy usług otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wywołała odpowiednią stronę, nawet jeśli nie Usługobiorca nie posiada profilu lub nie jest aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane. Jeśli Usługobiorca jest zalogowany do jednej z usług, operatorzy powyższych portali mogą przypisać jego wizytę na stronie internetowej do profilu Usługobiorcy na portalach powyższych podmiotów. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez przycisk “Lubię to”, “+1”, “Twitter” lub “Instagram”, informacje o tych interakcjach są również przesyłane bezpośrednio do serwerów dostawców powyższych usług i tam przechowywane. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych, na stronach powyższych podmiotów:

  Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php;
  Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=zz;
  Polityka prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy;
  Polityka prywatności Instagram https://help.instagram.com/155833707900388;
  Polityka prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.


W celu uniemożliwienia powiązania danych zbieranych za pośrednictwem powyższych wtyczek z profilem Usługobiorcy w danej usłudze, Usługobiorca może wylogować się z danej usługi przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej. Usługobiorca może również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów “NoScript” (http://noscript.net/).

 

8. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 1. WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików.
 1. ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Kancelaria zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Dziękujemy za uwagę,
Anna Giercarz