2uslugi_lewy_box
2uslugi_prawy_box

Prawo rodzinne, rozwodowe

Możesz nam powierzyć wszystkie sprawy i spory o charakterze rodzinnym. Bezpiecznie i pewnie przeprowadzimy Cię przez rozwód. Pomożemy w ustaleniu opieki rodzicielskiej, kwestii alimentacji, niewykonywania kontaktów przez rodzica.

W sprawach rozwodowych pozostaje również konieczność przeprowadzenia podziału majątku małżonków, w czym również możemy Cię wesprzeć kompleksowo. W sprawach rodzinnych zależy nam na tym, by doprowadzić do możliwie nieobciążającego Cię zakończenia sprawy. Oferujemy prowadzenie mediacji.

Spory o charakterze rodzinnym

Ustalanie opieki rodzicielskiej

Kwestie alimentacji

Podział majątku małżonków

Prowadzenie mediacji