1uslugi_lewy_box
1uslugi_prawy_box

Prawo cywilne i gospodarcze

Wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, egzekwowania umownych zapisów oraz spraw związanych z nieruchomościami. Pomożemy Ci w sprawach związanych ze spadkami, podziałem majątku spadkowego.

Osoby fizyczne

Przedsiębiorcy

Umowy cywilnoprawne

Spadki

Podział majątku spadkowego